top of page

"ค่าใช้จ่ายงานแต่ง"


วันนี้ "Ours" จะมาเปิดรายละเอียดค่าใข้จ่ายงานแต่งคร่าวๆ สำหรับเป็นคู่มือให้ว่าที่ เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ได้ใช้วางแผนการแต่งงานในอนาคตกันค่ะ

ค่าใช้จ่ายก่อนแต่ง

แหวนแต่งงาน. 50,000

ชุดงานแต่ง เจ้าสาว เจ้าบ่าว. 15,000

ชุดเพื่อนเจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าว. 10,000

ของประดับตกแต่งเจ้าสาว อื่น ๆ 5,000

ช่างแต่งหน้า. 10,000

ช่างทำผม. 10,000

ค่าจัดงาน

ของประดับตกแต่งงาน (Backdrop เวที และอื่นๆ) 50,000

การ์ดเชิญ 10,000

ค่าเช่าสถานที่ และอาหารในงาน 100,000

เค้กงานแต่ง 5,000

ค่าของชำร่วยแจกแขก 200 คน 10,000

ค่าช่างภาพ (งานเช้าเลี้ยงเที่ยง) 20,000

วีดีโอพรีเซ้นเตชั่น 5,000

ค่าของรับไหว้ งานเช้า 5,000

ค่าดนตรี นักร้อง 30,000

เงินสำรอง 50,000

รวมทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายราวๆ 380,000-.

จะเห็นได้ว่า ว่าที่เจ้าบ่าว-เจ้าสาวจำเป็นจะต้องมีเงินสำหรับใช้จ่ายในการแต่งงานค่อนข้างสูง ซึ่งยังไม่รวมเงินสินสอด ที่แต่ล่ะครอบครัวจะตกลงกันอีกด้วย

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงค่าใช้จ่ายคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าบ่าว-เจ้าสาวนั้นสำคัญมากๆ

การเลือกใช้สินค้า/บริการ ในการจัดงานแต่งนั้น จึงมีความสำคัญมากเช่นกัน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายในการแต่งงานได้เลยทีเดียว

ดังนั้น การเลือกใช้สินค้า/บริการในการจัดงานแต่ง ควรจะคุ้มค่า สมราคา และพอเหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่องานแต่งของบ่าว-สาวทุกคู่ ราบรื่น และมีความสุข


Comments


bottom of page